56-2-23418212 Anexo. 34

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

  • MESA DE AYUDA UNIFICADA – PUNTO UNICO DE CONTACTO

  • CHATBOT

  • BLOCK CHAING

  • MACHINE LEARNING

  • CASE MANAGEMENT

  • GOBIERNO DE DATOS

  • MINERÍA DE DATOS

  • ANALÍTICA

  • COGNITIVA